Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „MTS” Tomasz Siekierko informuje, że przystąpiła do realizacji projektu „Budowa zespołu pięciu budynków letniskowych, wolnostojących (o konstrukcji drewnianej) w miejscowości Nowinka.” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.

Przedmiotowa operacja polegać będzie na budowie zespołu 5 drewnianych domków letniskowych pod wynajem dla turystów odwiedzających krainę Zalewu Wiślanego. Budowa domków planowana jest w miejscowości Nowinka (Gmina Tolkmicko).

Celem operacji jest rozwijanie działalności gospodarczej poprzez wynajem domków letniskowych co umożliwi utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od płatności końcowej z ARiMR.

Planowanym efektem operacji jest rozwinięcie działalności firmy ”MTS”, utworzenie 2 miejsc pracy związanych z branżą turystyczną oraz utworzenie 20 miejsc noclegowych dla turystów.

Całkowity planowany koszt realizacji operacji = 357366,91 PLN

Planowane dofinansowanie wyniesie 142107,00 PLN.