Warunki uczestnictwa

  • Wyprawa dojdzie do skutku jedynie gdy zgłosi się 8 osób lub wielokrotność 8 osób (dobór kolejnego jachtu).
  • Możliwa jest organizacja wyprawy dla mniejszej ilości osób, jednak cena będzie ustalona indywidualnie.
  • W wyprawie na Gwadelupę mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, oraz osoby od 15 roku życia pod opieką i nadzorem opiekuna prawnego.
  • Zainteresowana osoba, po sprawdzeniu dostępności miejsc w wybranym terminie, powinna skontaktować się telefonicznie lub mailem wyrażając chęć wzięcia udziału w imprezie oraz podać swoje dane kontaktowe.
  • Na adres klienta zostanie wysłana deklaracja udziału w wyprawie z którą należy się zapoznać, podpisać i odesłać na podany adres e-mail.
  • Rezerwację uznaje się jako dokonaną, tylko po wpłacie na konto 50 % wartości imprezy (płatna w ciągu 7 dni od zgłoszenia).
  • Wpłacony zadatek 50% nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z wyprawy.
  • Jeżeli do terminu wyprawy pozostało mniej niż 14 dni, rezerwacja dochodzi do skutku jedynie po dokonaniu wpłaty przez klienta całości kwoty.
  • Pozostała  kwota, powinna zostać wpłacona przelewem na 14 dni przed datą wyjazdu na konto wskazane w umowie.
  • Rezerwacja zostanie potwierdzona telefonicznie lub poprzez e-mail.