WARUNKI REZERWACJI

 • Jacht może zostać wynajęty tylko osobie pełnoletniej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje żeglarskie. ( żeglarz jachtowy lub wyższe)
 • Minimalny ciągły okres wynajmu jachtu musi obejmować co najmniej 2 doby.
 • Zainteresowana osoba, po sprawdzeniu dostępności jachtu w wybranym terminie, powinna dokonać rezerwacji drogą elektroniczną. W przypadku wystąpienia problemów prosimy skontaktować się telefonicznie lub mailem, wyrażając chęć wyczarterowania oraz podać swoje dane kontaktowe.
 • Rezerwację uznaje się jako dokonaną, tylko po wpłacie na konto zadatku w wysokości 200,-PLN płatna w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku, na adres klienta zostanie wysłana umowa, z którą należy się zapoznać, podpisać i odesłać na nasz adres razem z kserokopią uprawnień żeglarskich prowadzącego jacht.
 • Po otrzymaniu podpisanej umowy rezerwacja zostanie potwierdzona poprzez e-mail lub telefonicznie.
 • Pozostała kwota opłaty czarterowej, w zależności od wybranej opcji, powinna zostać wpłacona na 7 dni przed odbiorem jachtu przelewem na konto wskazane w umowie lub gotówką w dniu rozpoczęcia czarteru.
 • Jeżeli do terminu czarteru pozostało mniej niż 7 dni, umowa dochodzi do skutku jedynie po dokonaniu wpłaty przez klienta całości opłaty czarterowej za okres objęty zgłoszeniem rezerwacji.
 • W przypadku nie wpłacenia pozostałej kwoty opłaty czarterowej na konto, w podanym wyżej terminie, lub nie stawienia się do przekazania jednostki w dniu rozpoczęcia czarteru, wpłacony zadatek nie zostaje zwrócona a rezerwację uznaje się za anulowaną z przyczyn wynajmującego.
 • Faktura zostanie wystawiona w momencie wpłaty całej kwoty za wynajem jachtu i przekazana podczas odbioru jednostki po czarterze.
 • Jachty posiadają ubezpieczenie OC i Jacht Casco. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń jednostki, kolizji z inną jednostką lub uszczerbku na zdrowiu osób biorących udział w zdarzeniu koszty nie objęte ubezpieczeniem lub przewyższające sumę ubezpieczenia ponosi wynajmujący. Polecamy zawarcie dodatkowego ubezpieczenia kierującego jednostką.
 • Kaucja na pokrycie ewentualnych strat w wyposażeniu wynosi 500 zł i jest płatna gotówką na przystani przed rozpoczęciem rejsu, a rozliczana po jego zakończeniu.
 • Podczas wydania i odbioru czarterowanego jachtu sprawdzona zostanie lista wyposażenia jednostki. W przypadku braku w wyposażeniu po czarterze koszty zostaną pokryte z wpłaconej kaucji.
 • Wydanie i odbiór czarterowanego jachtu odbywa się w porcie macierzystym – Tolkmicko, ul. Port 1 ( istnieje możliwość wydania i odbioru jachtu w innym porcie Zalewu Wiślanego za dodatkowa opłatą ).
 • Standardowo jacht wydawany jest między godz. 15.00 – 16.00 pierwszego dnia czarteru. Zwrot po czarterze ostatniego dnia czarteru między godz. 11.00 – 12.00.
 • Ewentualne zmiany terminu i godzin są możliwe po uzgodnieniu.
 • Opłata za sprzątanie jachtu po czarterze obowiązkowa- 100 zł (bez względu na ilość dni czarteru)

 

Dodatkowe opłaty:

 • Krótki czarter do 3 dni – zwyżka 20%
 • Wynajem sternika na okres czarteru – 150 zł.
 • Wydanie i odbiór jachtu w innym porcie niż port macierzysty – 200 zł.
 • Opłata parkingowa – 10 zł /doba za 1 samochód.
 • Pościel +Ręcznik- 25 / 1kpl. (bez względu na ilość dni czarteru)

Masz dodatkowe pytania zadzwoń +48 601 954 290.